Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: 

Przelew na rachunek bankowy.

BACHUS ROBERT BOBER 

Ul. Wąwozowa 36 /54

02 – 796 Warszawa

REG. 013097587 NIP. 951-176-28-62

Numer konta bankowego

02 11602202 0000000036651345

Przelew międzynarodowy BIGBPLPW 02 11602202 0000000036651345

Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma ( dotyczy odbiorów instytucjonalnych).

Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek. 

Zobacz mapkę dojazdu

Płatności PayU to szybkie, bezpieczne i wygodne płatności internetowe 

Payu nie akceptuje kart kredytowych i debetowych z uwagi na ..... Art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na kredyt lub pod zastaw. Obecnie banki proponują swoim klientom różnorodne oferty kredytowe, wśród których znajdują się karty kredytowe i debet. Obie powodują powstanie ujemnego salda na koncie bankowym, więc artykuły, na które wydane zostaną pieniądze, są w rzeczywistości zakupem na kredyt. Wyżej wymieniony przepis w dosłownym jego tłumaczeniu zabrania klientowi wnoszenia opłaty za alkohol z wykorzystaniem karty kredytowej lub płatniczej w przypadku debetu na koncie. Rozporządzenie  Ministra   Spraw   Wewnętrznych i Administracji.

Płatności

Transakcje obsługiwane przez PeyU zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformą sprzętową gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji.

Komunikacja

Wymiana informacji pomiędzy sklepem/serwisem oraz bramkami jest szyfrowana w oparciu o technologie SSL. Dodatkowo istnieje możliwość szyfrowania informacji wymienianych między platformą/sklepem a klientem (SSL).

Sekcja Bezpieczeństwa

Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa, a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika. Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi.

3D-Secure

3D-Secure to nowa technologia podnosząca poziom bezpieczeństwa przy transakcjach internetowych poprzez jednoznaczną identyfikację posiadacza karty za pomocą specjalnego hasła, którą wdrażają wystawcy kart. Na stronach banku następuje identyfikacja Klienta poprzez wprowadzenie wcześniej wyznaczonych danych identyfikacyjnych i haseł. Jeśli wystawca potwierdzi tożsamość posiadacza karty to cała dalsza autoryzacja następuje w taki sam sposób jakby 3-D Secure nie został zastosowany. Transakcja trafia do centrum rozliczeniowego celem autoryzacji. Pomyślna autoryzacja kończy uwieńczoną sukcesem transakcję.